Tag Archives: Dầm Thép

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DẦM THÉP

Kết cấu thép, nhà thép tiền chế, kiến trúc thiết kế kết cấu thép, nhà thép đại thành, kêt cấu thép công nghiệp, kết cấu thép nhà xưởng, thi công kết cấu thép

NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ DẦM THÉP Dầm thép được có nhiệm vụ hỗ trợ cấu trúc kết cấu công trình. Dầm giúp chia đều tải trọng công trình sang hai bên để đảm bảo rằng nó được phân phối đồng đều, do đó kết cấu công trình sẽ được đảm bảo không dễ bị […]